top of page

Johannes Liechtenauer

Meester van de Duitse traditie

Vroeg of laat word je als beoefenaar van de Europese krijgskunst wel geconfronteerd met deze enigmatische prent uit het pseudo-von Danzig manuscript: Een man op leeftijd zittend op een troon die staat voor een gesloten deur. Hij kijkt vastberaden voor zich uit in de kamer naar de op een kier staande deur tegenover zich, terwijl hij in zijn rechterhand een schoolzwaard en in zijn linker een magisters staf of baton vast heeft. 
Statig als een koning, daar zit hij de man die luisterde naar de naam Johannes Liechtenauer. Het was een naam die eeuwenlang met statigheid zou uitgesproken worden, want Liechtenauer - vaak met eerbied genoemd Meester of Grootmeester - is de legendarische stichter van de meest belangrijke martiale stroming in Europa's krijgstraditie. 

Dit enigmatische figuur legde in zijn Zettel [een cryptisch gedicht] verscheidene technieken en principes van de krijgskunst met het langzwaard vast. 

 

Geselschaft Liechtenauer

Meesters en manuscripten

De krijgskunst die wij aanleren, de wapens die wij hanteren zijn veelal niet van deze tijd. Liechtenauer, als Meester, bracht zijn informatie veelal demonstratief en mondeling over aan zijn leerlingen. Enkel de Zettel werd opgeschreven. Leerlingen van Liechtenauer, zoals Sigmund Ringeck, Peter von Danzig en Lew droegen bij door uitleg te geven aan de technieken uit de Zettel in zogenaamde Fechtbücher of vechtmanuscripten. Door de tijd heen wisten schermmeesters hier ook prenten aan toe te voegen.

Deze zogenaamde Fechtbücher manen ons voortdurend aan dat enkel personen die zich edelmoedig gedragen het waardig zijn de kunst te beoefenen. Zij tonen ons aan dat het vechten met onder andere het langzwaard een diepere dimensie heeft. Het is net deze diepere dimensie waar wij onze leden eveneens kennis mee willen laten maken, deze ridderlijkheid. 

Joachim Meyer

Meester binnen een holistisch systeem

De Duitse schermmeester Joachim Meyer [1537~ - 1571] heeft ondanks zijn korte leven (34) grote indruk gemaakt op de hedendaagse krijgskunst. In zijn Gründtliche Beschreibung der… Kunst des Fechtens [De Grootste Beschrijving der Kunst des Vechtens] wist Meyer een vrij compleet manuscript voor een varia aan wapens te creëren. Zo komt niet alleen het langzwaard, maar ook rapier, dolk, dussack, dolk en ringen [worstelen] en staf en paalwapens als hellebaard en piek voorbij.

Bijzonder aan het manuscript van Meyer is hoe compleet het lijkt te zijn, maar ook hoe het een inkijk geeft in de biomechanica van lichaamshouding en voetenwerk die bij eerdere meesters lijken te missen. De hoeveelheid aan prenten die technieken demonstreren om de tekst te ondersteunen zijn ook rijkelijk aanwezig.

Als Gilde wordt er voor de verschillende wapens veelvuldig gebruik gemaakt van het systeem van Meyer. Zijn kijk naar een holistisch systeem, waarbij de vaardigheden van het ene wapen op het andere zijn toe te passen, dienen ook als belangrijke inspiratie.

bottom of page