top of page

Graden in de Gilde

Postulant - een introductie

Bij de Sint Michielsgilde start iedereen als postulant. Als beginner in de krijgskunst wordt je gedurende je eerste jaar meegenomen in het onderricht voor langzwaard. Hierin leer je de basis bij de Sint-Michielsgilde gebaseerd op technieken uit de Liechtenauer-traditie.

Na een jaar consistent les kan je de leerlingenproeve doen. Bij deze proeve wordt de lesstof van het afgelopen jaar getoetst en indien men dit positief afsluit men zich leerling van de Sint-Michielsgilde mag noemen.

Het wapenschild van de Sint-Michielsgilde. Een wit schild met twee rode gekruiste zwaarden, met in het midden en hellebaard en hertogskroon. Op het schild staat een helm met drie pluimen in zwart, wit en rood. De kleuren van de Sint Michielsgilde. Het motto "Staal scherpt staal" staat onderaan het schild

Leerling

Voorbij langzwaard

In vroeger tijden was een leerling eigenlijk zoals een scholier nu. Van een meester (of juf) krijgt de leerling onderricht in een vak. Waar het nu Nederlands kan zijn, was dat vroeger een ambacht zoals metselen. 

Bij de Sint-Michielsgilde begint het onderricht pas echt bij het leerlingschap. Naast rechten als deelname aan toernooien, krijgt de leerling onderricht in de verdere wapens van de Gilde: het rapier, staf en dolk & ringen. 

Na twee jaar aan consistent onderricht mag u meedoen aan de eerste gezellenproeve, uw verdere verdieping in de krijgskunst.

Gezel

Een arsenaal aan kunsten

Nadat men voldoende kunde had laten zien kon men in een gilde rijzen naar de rang van Gezel. Een gezel kreeg onderricht van een meester en werkte hierin aan de finesses van een vak, waarbij de meester de gezel alles moest leren wat hijzelf kende. Een gezel kon, wanneer hij voldeed aan de eisen van het meesterschap, een meestersproeve doen om deze rang te behalen.

Bij de Sint-Michielsgilde behelst de totale periode van het gezelschap een zestal jaren. De gezel verdiept zich net als weleer in de finesses van de verschillende wapens en richt zich op het verfijnen van zijn schermkunsten.

bottom of page