top of page
acf18355-d1d0-432f-ac9f-0a4e8ecf0e2a.JPG
Wapenschild Sint Michielsgilde

Sint-Michielsgilde
Gouda

School voor Historische Schermkunst

De Sint-Michielsgilde Gouda is een school voor de Historische Schermkunst. Verder bouwend op de traditie van de laatmiddeleeuwse schermmeester Johannes Liechtenauer. geven wij les in wapens zoals het langzwaard, rapier, staf en dolk.

De Sint Michielsgilde is de erfopvolger van de officieel erkende Antwerpse schermersgilde uit 1488.

Wij zijn een bruisende hedendaagse organisatie met respect voor haar rijke geschiedenis en eeuwenoude tradities, die wij nieuw leven geven in deze moderne tijd.

“Erschrickst du gerne, kein Fechten lerne”

“Heb je een te angstig hart, dan brengt deze kunst je zeker smart”


-Ms.3227a

Over de Gilde 

Wij wijden ons toe aan de beoefening, het behoud en de overdracht van de Historische Schermkunst, ook bekend als de Historische Europese Krijgskunsten. 

Wij zetten ons in voor het doorzetten en behouden van het martiale erfgoed, met al zijn gebruiken, verhalen en symbolen. 

Wij geloven dat een herbeleving van de Europese martiale traditie in zijn kern een meerwaarde is voor de mensen, waarbij we de historische bronnen en de ridderlijke idealen als inspiratie nemen voor het hedendaagse gildeleven 

Door onze lessen, evenementen, lezingen en demonstraties proberen wij op een moderne manier de "nobele weg" te bereiken, waarbij de strijd een manier is om jezelf te veredelen en waar het grootste gevecht geleverd wordt tegen jezelf. 

Schermers, met zwarte kledij, kijken in de verte in een weiland terwijl de voorste een zwaard vasthoudt
About us
Twee schermers op een balkon in een kapel. De linkerschermer wijst met zijn zwaard naar de grond, terwijl de rechter met zijn kling eraan gebonden is en met de punt naar het gezicht van de linkerschermer wijst.

Lessen

Iedere training is als volgt opgebouwd:

I. Workout:

Het beoefenen van een krijgskunst vraagt de nodige fysieke basisvaardigheden, zoals kracht, snelheid, mobiliteit en uithoudingsvermogen.

Iedere workout is aangepast en uitdagend voor ieders niveau. 

II. Fundamenten: 

In de krijgskunst valt of staat alles met de fundamenten. Om deze reden keren we iedere les terug naar de basisprincipes waarbij we aandacht besteden aan fundamenten als houwen, voetenwerk en postuur.

III. Techniek: 

Voor ieder lid zijn er verschillende niveau-groepen voorzien. Zo kan je steeds trainen op een niveau dat aansluit bij jou. Verder zijn de lesgevers er om je bij te staan bij uitdagingen.

IV. Sparren : 

Tijdens het sparren kunnen de geoefende technieken in een dynamische context worden toegepast. Enkel door het toe te passen leer je op een effectieve manier de krijgskunst. 

Als Gilde richten wij ons op de persoonlijke aanpak, waarbij we het beste in een ieder willen stimuleren.

Lessen
Traditional European martial arts

De Krijgskunst

De Historische Europese Krijgskunsten, ook bekend als H.E.M.A. (Historic European Martial Arts) trachten wij op een zinvolle wijze over te dragen in deze hedendaagse tijd. Maar wat zijn zij?

 

In het kort zijn het disciplines van de krijgskunst die op Europees grondgebied werden ontwikkeld van de Oudheid tot de Vroegmoderne/Nieuwe Tijd. Deze krijgskunsten hebben geen levende tradities noch meesters meer waardoor ze sterk aangewezen zijn op historische bronnen, zoals manuscripten, drukwerk of archeologische artefacten. 

Als Gilde focussen wij ons op verschillende meesters uit de late middeleeuwen, binnen de Duitse schermtraditie. Hun overgeleverde werken beschouwen wij als leidraad en inspiratie om de krijgskunst op te bouwen en ook weer tot een levende traditie te maken.

 

De krijgskunst is een nobele kunst die beoogt te smeden aan de geest van de beoefenaar door middel van van het lichaam. Het schept de mogelijkheid het zelf te ontwikkelen door voortdurende toewijding in training.

 

Onze visie op de Krijgskunst is dan ook een Ars Gymnastica: een kunst die dient om de mens op fysiek én geestelijk vlak te verrijken.

De schermtechniek Durchwechselen volgens het von Danzig manuscript

Contact

Voorkeursdag:

Bedankt voor de interesse. Wij contacteren u zo snel mogelijk.

In samenwerking met

Logo HEMA-Bond Nederland
Wapenschild Sint Michielsgilde
bottom of page